Święty Jan Paweł II w życiu naszej rodziny

 

Pamiętacie jeszcze jak świętowaliście kanonizację Jana Pawła II? W naszej rodzinie chcieliśmy tą uroczystość szczególnie podkreslić. Zastanawialiśmy się tylko jak to zrobić, gdy w domu mieliśmy niespełna trzylatkę i miesięczne dziecko. Uroczystości centralne, koncerty... nie dla nas. Transmisja Mszy kanonizacyjnej- oczywista oczywistość. Ale co jeszcze? 

Zorganizowaliśmy rodzinny obiad (nota bene- zrobilismy festiwal szaszłyków), zaprosiliśmy gości i w tajemnicy przed  nimi przygotowaliśmy I Rodzinny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, rzecz jasna z nagrodami.

Dzielę się pytaniami. Są autorstwa mojego męża. Może ktoś z Was nie ma możliwości uczestniczyć w Triduum, a zastanawia się jak w Boży sposób spędzić Wielki Czwartek, święta czy Niedzielę Miłosierdzia Bożego?

Niedługo opublikuję klucz odpowiedzi:) gdyby ktoś potrzebował testu w opracowanej szacie graficznej, proszę o kontakt, dysponuje plikami .doc i pdf. Sam test wygląda tak:

1. 1. Karol Wojtyła urodził się:

a) w 1914 r. b) w 1918 r. c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

2. Starszy brat Karola Wojtyły Edmund był:

a) lekarzem, b) prawnikiem,  c) architektem.

3. Podczas okupacji niemieckiej Karol Wojtyła:

a) pracował w zakładach chemicznych Solvay,

b) podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim – Angelicum,

c) uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.

4. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie:

a) z rąk kardynała Sapiehy, b) z rąk arcybiskupa Puzyny, c) w 1949 r.

5. Hasło "Totus Tuus" (Cały Twój), które Karol Wojtyła uczynił swoją dewizą biskupią, a

następnie papieską, zaczerpnął z pism:

a) św. Franciszka z Asyżu, b) św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, c) św. Karola Boromeusza.

6. Karol Wojtyła jest autorem dzieła:

a) "Miłość i odpowiedzialność", b) "Osoba i czyn",c) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.

7. Inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II odbyła się:

a) dnia 16 października 1977 r., b) dnia 22 października 1978 r.,c) dnia 25 października 1979 r.

8. Podczas pierwszej pielgrzymki zagranicznej Jan Paweł II odwiedził m.in.:

a) Francję, b) Meksyk, c) Polskę.

9. Pierwszą encykliką Jana Pawła II jest:

a) "Redemptor hominis",b) "Ut unum sint",c) "Fides et ratio".

10. Słowa „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” Jan Paweł II wypowiedział

podczas pielgrzymki do Polski:

a) w 1984 r., b) w 1992 r.,c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

11. Jan Paweł II odwiedził Gdynię podczas pielgrzymki:

a) w 1979 r.,b) w 1983 r., c) w 1987 r.

12. Encykliką Jana Pawła II o błogosławionej Dziewicy Maryi w życiu pielgrzymującego kościoła

jest:

a) "Mater et magistra",b) "Redemptoris mater",c) "Humanum genus".

13. Encykliką Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego jest:

a) "Evangelium vitae", b) "Soliticudo rei socialis", c) "Dominum et vivificantem".

14. Encykliką Jana Pawła II o pracy ludzkiej jest:

a) "Pacem in terris",b) "Slavorum apostoli",c) "Laborem exercens".

15. Jan Paweł II uczestniczył w VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie podczas

pielgrzymki do Polski:

a) w 1979 r.,b) w 1987 r.,c) w 1991 r.

16. Jan Paweł II kanonizował:

a) św. Maksymiliana Marię Kolbe, b) św. Faustynę Kowalską, c) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.

17. Dokumentem Jana Pawła II poświęconym zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie

współczesnym jest:

a) konstytucja apostolska "Universi dominici gregis",

b) adhortacja "Familiaris consortio",

c) encyklika "Centessimus annus".

18. Jan Paweł II swoją najdłuższą pielgrzymkę do Polski, podczas której odwiedził m.in. Kraków,

Łowicz, Sandomierz i Wadowice odbył:

a) w 1999 r., b) w 1995 r., c) w 1983 r.

19. Na prefekta Kongregacji Nauki Wiary Jan Paweł II mianował w 1981 r.:

a) kard. J. Ratzingera, b) kard. C. Hoyosa, c) kard. F. Sepera.

20. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu:

a) odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, b) napisał 23 encykliki, c) napisał 83 konstytucje apostolskie.

21. Osobą, która w 1962 r. została uzdrowiona przez wstawiennictwo św. Ojca Pio na prośbę

Karola Wojtyły jest:

a) Wanda Półtawska, b) Irena Sawicka, c) Janina Tarnowska.

22. Sztuka teatralna Karola Wojtyły z 1960 r. poświęcona tematyce miłości i małżeństwa

nosi tytuł:

a) "Pamięć i tożsamość", b) "Przed sklepem jubilera", c) "Święta miłość".

23. Wywiad­rzeka przeprowadzony przez włoskiego dziennikarza Vittorio Messoriego z Janem Pawłem II w 1994 r. nosi tytuł:

a) "Sól ziemi",b) "Światłość świata",c) "Przekroczyć próg nadziei".

24. Karol Wojtyła w czasach nauki szkolnej grywał w piłkę nożną najczęściej na pozycji:

a) napastnika, b) obrońcy, c) bramkarza.

25. Modlitwą, o której Jan Paweł II powiedział: "Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej

prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja

usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza

uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak

prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania." jest:

a) koronka do Miłosierdzia Bożego, b) różaniec, c) Anioł Pański.

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better